Events

Hàng năm Hàng tháng Hàng tuần Hằng ngày List
Tháng Bảy 2024

Vũ điệu sông Hàn 2022

Vũ điệu sông Hàn diễn ra từ 20h00 – 22h30 tại Vỉa hè vòng bán nguyệt, đường Bạch Đằng (đoạn giao nhau...
28 Th7
8:00 pm - 10:00 pm
Vũ điệu sông Hàn
Khu vực vòng bán nguyệt, đường Bạch Đằng (đoạn giao nhau giữa đường Bạch Đằng và Bình Minh 6)
Tháng Tám 2024

Vũ điệu sông Hàn 2022

Vũ điệu sông Hàn diễn ra từ 20h00 – 22h30 tại Vỉa hè vòng bán nguyệt, đường Bạch Đằng (đoạn giao nhau...
04 Th8
8:00 pm - 10:00 pm
Vũ điệu sông Hàn
Khu vực vòng bán nguyệt, đường Bạch Đằng (đoạn giao nhau giữa đường Bạch Đằng và Bình Minh 6)

Vũ điệu sông Hàn 2022

Vũ điệu sông Hàn diễn ra từ 20h00 – 22h30 tại Vỉa hè vòng bán nguyệt, đường Bạch Đằng (đoạn giao nhau...
11 Th8
8:00 pm - 10:00 pm
Vũ điệu sông Hàn
Khu vực vòng bán nguyệt, đường Bạch Đằng (đoạn giao nhau giữa đường Bạch Đằng và Bình Minh 6)

Vũ điệu sông Hàn 2022

Vũ điệu sông Hàn diễn ra từ 20h00 – 22h30 tại Vỉa hè vòng bán nguyệt, đường Bạch Đằng (đoạn giao nhau...
18 Th8
8:00 pm - 10:00 pm
Vũ điệu sông Hàn
Khu vực vòng bán nguyệt, đường Bạch Đằng (đoạn giao nhau giữa đường Bạch Đằng và Bình Minh 6)

Vũ điệu sông Hàn 2022

Vũ điệu sông Hàn diễn ra từ 20h00 – 22h30 tại Vỉa hè vòng bán nguyệt, đường Bạch Đằng (đoạn giao nhau...
25 Th8
8:00 pm - 10:00 pm
Vũ điệu sông Hàn
Khu vực vòng bán nguyệt, đường Bạch Đằng (đoạn giao nhau giữa đường Bạch Đằng và Bình Minh 6)
Tháng Chín 2024

Vũ điệu sông Hàn 2022

Vũ điệu sông Hàn diễn ra từ 20h00 – 22h30 tại Vỉa hè vòng bán nguyệt, đường Bạch Đằng (đoạn giao nhau...
01 Th9
8:00 pm - 10:00 pm
Vũ điệu sông Hàn
Khu vực vòng bán nguyệt, đường Bạch Đằng (đoạn giao nhau giữa đường Bạch Đằng và Bình Minh 6)
No event found!
Load More
Dark mode