Giới thiệu

Trung tâm Văn hóa – Điện ảnh thành phố Đà Nẵng (sau đây gọi tắt là Trung tâm) trực thuộc Sở Văn hóa và Thể thao, được thành lập tại Quyết định số 3747/QĐ-UBND ngày 28 tháng 8 năm 2018 của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng.
Trung tâm có chức năng tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước; tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, sự kiện, lễ hội, quảng cáo, điện ảnh, chiếu phim phục vụ nhân dân, bồi dưỡng năng khiếu nhằm nâng cao dân trí, đáp ứng như cầu sáng tạo, hưởng thụ văn hóa và giải trí của nhân dân.
Trung tâm là đơn vị sự nghiệp có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng theo quy định của pháp luật; chịu sự quản lý, chỉ đạo trực tiếp và toàn diện của Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Đà Nẵng.

Trung tâm Văn hóa – Điện  ảnh thành phố Đà Nẵng có Giám đốc, 03 (ba) Phó Giám đốc và các phòng chuyên môn, nghiệp vụ sau:
– Phòng Hành chính – Tổng hợp;
– Phòng Nghệ thuật quần chúng;
– Phòng Tuyên truyền cổ động và Triển lãm;
– Phòng Sự kiện và Hợp tác văn hóa;
– Phòng Điện ảnh;
– Đội Tuyên truyền lưu động;
—————————————————————–

Thông tin liên hệ: TRUNG TÂM VĂN HÓA – ĐIỆN ẢNH THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
– Văn phòng làm việc: Tầng 3, Trung tâm Hội chợ Triễn lãm, số 09 đường Cách Mạng Tháng Tám, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng.
– Trụ sở: 68 Trần Phú, Phường Hải châu 1, Quận Hải châu, Thành phố Đà Nẵng.
– Điện thoại: 0236.3898142
– Email: ttvhda@danang.gov.vn
—————————————————————–

 

Dark mode