Triển khai sử dụng chính thức Nền tảng Công dân số TP. Đà Nẵng

Ngày 12/9/2022 Sở Thông tin và Truyền thông có Công văn số 2236/STTTT-CNTT về việc Triển khai sử dụng chính thức nền tảng Công dân số Tp. Đà Nẵng. Theo Sở TT&TT, nhằm thúc đẩy quá trình hình thành Công dân số – một hợp phần quan trọng của lĩnh vực Xã hội số, Kinh tế số và Chính quyến số, từ ngày 12-9-2022, Sở TT&TT chính thức triển khai sử dụng nền tảng Công dân số – My Portal (tại địa chỉ https://congdanso.danang.gov.vn/ hoặc https://myportal.danang.gov.vn và tích hợp trên app DaNang Smart (City).
1. Nền tảng Công dân số TP. Đà Nẵng bao gồm:
a) Hồ sơ công dân số cho mỗi người dân do người dân đăng ký và được hệ thống cấp phát tài khoản nhằm tích hợp, đồng bộ, lưu trữ trong quá trình người dân sử dụng dịch vụ công; Tài khoản công dân số do công dân quản lý và sử dụng các dữ liệu này để sử dụng dịch vụ tiếp theo, không phải khai báo lại hoặc không nộp thêm thành phần hồ sơ đã có.
Mỗi người dân có 01 mã QR duy nhất (theo chuẩn quốc gia) các thông tin được mã hóa để người dân sử dụng trong các giao dịch dịch vụ công (dịch vụ với chính quyền, doanh nghiệp: điện, nước, môi trường, y tế, giáo dục, ngân hàng; kiểm soát vào/ra…).
b) Thông tin của người dân được bảo mật theo mô hình 04 lớp do Bộ TT&TT quy định; xác thực đăng nhập sử dụng qua OTP (tương tự như các Ngân hàng đang áp dụng cho khách hàng giao dịch thanh toán).
2. Lãnh đạo Sở TT&TT thông tin và đề nghị các cơ quan, tổ chức, các phường, xã sử dụng chính thức Nền tảng Công dân số mỗi cá nhân đăng ký mới hoặc cập nhận thông tin, dữ liệu Hồ sơ công dân số cho bản thân và các thành viên gia đình; có thống kê số liệu kết quả hàng tháng để cung cấp, báo cáo Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số thành phố. Đồng thời, có văn bản triển khai cho các đơn vị trực thuộc thuộc quản lý ngành, lĩnh vực để đăng ký mới hoặc cập nhận thông tin, dữ liệu Hồ sơ công dân số cho nhân viên mình.
Liên hệ để Sở TT&TT cung cấp kết nối để sử dụng, kế thừa Tài khoản số và Hồ sơ công dân số trong cung cấp dịch vụ, tiện ích, thông tin cho người dân để kịp thời, thuận lợi.
UBND quận, huyện, phường, xã cũng tập trung triển khai để Tổ công nghệ số cộng đồng trực tiếp hướng dẫn, hỗ trợ từ người dân trên địa bàn đăng ký mới hoặc cập nhận thông tin, dữ liệu Hồ sơ công dân số cũng như sử dụng trong đời sống hàng ngày của mình. Đồng thời, có thống kê số liệu kết quả hàng tháng để cung cấp, báo cáo Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số thành phố. Song song đó phải tổ chức truyền thông rộng rãi, thường xuyên về các chức năng, dịch vụ đem lại cho người dân; có văn bản triển khai cho các đơn vị trực thuộc, doanh nghiệp, hộ kinh doanh thuộc trên địa bàn quận, huyện để đăng ký mới hoặc cập nhận thông tin, dữ liệu Hồ sơ công dân số.
Theo Sở TT&TT, từ tháng 9-2022, Sở sẽ tổ chức lồng ghép các nội dung giới thiệu, hướng dẫn sử dụng Nền tảng Chuyển đổi số tới người dân, đặc biệt là các Tổ Công nghệ số cộng đồng. Sở TT&TT đề nghị UBND các phường, xã tích cực phối hợp, tạo điều kiện cử các thành viên tích cực của Tổ Công nghệ số cộng đồng tại địa phương tham gia để lan tỏa ứng dụng đến cộng đồng.
– Thông tin về hướng dẫn sử dụng, vui lòng gọi *1022, 3831022; về phối hợp hoặc hỗ trợ khác, vui lòng liên hệ: 0236 3840 125 (Phòng Công nghệ thông tin) hoặc 091 1212 888 (Lãnh đạo Sở).
Tờ rơi tóm tắt hướng dẫn sử dụng Nền tảng Công dân số Đà Nẵng
                Người viết: Phan Ngọc Thoa
Dark mode