5 Luật được thông qua tại Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV

Thực hiện công văn số 17/HĐ-CV ngày 18 tháng 07 năm 2022 của UBND TP Đà Nẵng “về việc phổ biến các luật, nghị quyết mới được quốc hội thông qua”.
5 Luật được thông qua tại Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV cụ thể như sau:
STTTên LuậtSố hiệuNgày ban hànhNgày có hiệu lực
1Luật Cảnh sát cơ độngluat-canh-sat-co-dong-so-04-2022-qh1514/6/202201/01/2023
2Luật Điện ảnhluat-05-2022 dien anh-qh1515/6/202201/01/2023
3Luật Thi đua, khen thưởngluat-06-2022 Thi dua khen thuong-qh1515/6/202201/01/2024
4Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệluat-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-luat-so-huu-tri-tue-so-07-2022-qh1516/6/202201/01/2023
5Luật Kinh doanh bảo hiểmluat-kinh-doanh-bao-hiem-cua-quoc-hoi-so-08-2022-qh1516/6/202201/01/2023
Dark mode