Chương trình Ảo thuật Đà Nẵng khởi động trong năm 2023

Chương trình biểu diễn sẽ được tổ chức vào các tối thứ Bảy (tuần 1 và tuần 3) hàng tháng. Tại Công viên phía Nam, bờ Tây cầu Rồng (đối diện Bảo tàng Điêu khắc Chăm).Công viên phía Nam, bờ Tây cầu Rồng (đối diện Bảo tàng Điêu khắc Chăm).

Hoài Thanh

Dark mode