CLB Thơ Đường Luật Đà Nẵng sinh hoạt khai xuân 2023

Ban chủ nhiệm và các hội viên Câu lạc bộ Chi hội Thơ Đường luật Đà Nẵng tham dự Sinh hoạt khai Xuân ngày 10/02/2023. Câu lạc bộ phổ biến những Kế hoạch sắp tới, lấy ý kiến của hội viên và giao lưu Thơ. P/s: Câu lạc bộ sinh hoạt định kì vào ngày 10 hàng tháng. Luôn chào đón hội viên mới có cùng đam mê.
Nếu bạn đọc muốn đăng ký tham gia sinh hoạt cùng Câu lạc bộ vui lòng liên hệ số điện thoại: 0983325708 – Hồ Văn Chi, Chủ nhiệm Câu lạc bộ.
Một số hình ảnh trong buổi sinh hoạt:

Hoài Thanh

Dark mode