Hưởng ứng tham dự Giải tuyên truyền “Xây dựng Đà Nẵng – Thành phố môi trường” năm 2022

Ngày 23/9/2022 Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Cổng thông tin điện tử thành phố tổ chức phát động Giải tuyên truyền “Xây dựng Đà Nẵng – Thành phố môi trường” năm 2022 dành cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đang công tác tại các cơ quan tham mưu giúp việc Thành ủy; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị – xã hội thành phố ; các Sở, ban, ngành; UBND quận, huyện, xã, phường; các cơ quan báo, đài địa phương.
Thông qua việc tổ chức Giải tuyên truyền, Ban tổ chức mong muốn đẩy mạnh công tác truyền thông và nâng cao chất lượng công tác thông tin, tuyên truyền các chủ trương, chính sách “Xây dựng Đà Nẵng – Thành phố môi trường” trên hệ thống thông tin cơ sở thành phố Đà Nẵng. Đây là hoạt động thiết thực nhằm đẩy mạnh công tác truyền thông hình ảnh thành ph Đà Nẵng văn minh, thân thiện đến người dân, du khách. Qua đó góp phần nâng cao nhận thức trong cộng đồng, vận động, khuyến khích toàn thể nhân dân, du khách trong và ngoài nước đồng hành cùng thành phố xây dựng Đà Nẵng – thành phố sạch, điểm đến xanh.
Đồng thời, Giải cũng là dịp để ghi nhận và cổ vũ động viên các cá nhân, đơn vị tham gia vào việc tuyên truyền các chủ trương, chính sách quan trọng của thành phố về bảo vệ môi trường.
Giải tuyên truyền “Xây dựng Đà Nẵng – thành phố môi trường” 2022 nhận tác phẩm dự thi thuộc thể loại bài viết và truyền thanh đã được đăng tải hoặc tác phẩm mới chưa được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng từ 8 giờ 00 phút ngày 26/9/2022 đến 17 giờ 30 phút ngày 23/11/2022 qua địa chỉ email: giaimoitruong@danang.gov.vn hoặc qua đường bưu điện đến địa chỉ Phòng Thông tin – Báo chí – Xuất bản, Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Đà Nẵng, Tầng 24, Tòa nhà Trung tâm hành chính thành ph , S 24 Trần Phú, Đà Nẵng (tác phẩm gửi qua đường bưu điện tính theo dấu bưu điện).
Đà Nẵng phát động Giải tuyên truyền “Xây dựng Đà Nẵng – thành phố môi trường” năm 2022

Người viết: Phan Ngọc Thoa

 

Dark mode