Hưởng ứng tham gia Giải báo chí “Giảm ô nhiễm nhựa đại dương” năm 2022

Ngày 7/9/2022, Ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng có Công văn số 1188-CV/BTGTU đề nghị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam  và các tổ chức chính trị – xã hội thành phố;  các Sở, ban, ngành; các cơ quan báo, đài,  cổng TTĐT, Ban tuyên giáo, Ban tuyên huấn các quận ủy, huyện ủy, đảng ủy trực thuộc Thành ủy về việc tuyên truyền, hưởng ứng tham gia Giải báo chí “Giảm ô nhiễm nhựa đại dương” năm 2022.
Giải báo chí “Giảm ô nhiễm nhựa đại dương” năm 2022 với chủ đề: “Hành động vì đại dương không rác thải nhựa” do Báo Điện tử VTC News phối hợp với Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam, Tổ chức quốc tế về bảo tồn thiên nhiên (WWF-Việt Nam) và Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP-Việt Nam) phát động nhằm tôn vinh các nhà báo, phóng viên, biên tập viên có tác phẩm xuất sắc về lĩnh vực bảo vệ môi trường.
Đây là hoạt động thiết thực nhằm tăng cường sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan báo chí với cơ quan Nhà nước và các tổ chức phi chính phủ góp phần:
– Phổ biến chủ trương, chính sách của nhà nước về giảm thải rác thải nhựa đại dương.
– Nâng cao nhận thức, trách nghiệm của nhân dân, các cấp chính quyền, đoàn thể trong công cuộc bảo vệ và gìn giữ môi trường biển.
– Huy động sự tham gia của cộng đồng, đặc biệt là người dân sống gần biển, khơi dậy ý thức trách nhiệm bảo vệ môi trường biển.

(có thể lệ Giải kèm theo).

Ông Nguyễn Quế Lâm, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam

Thời gian nhận bài dự thi: đến hết ngày 30/9/2022; hình thức nhận bài dự thi: Gửi trực tiếp về Báo điện tử VTC News, tầng 12A, tòa nhà VTC, 18 Tam Trinh, Hà Nội (Ghi rõ: Bài dự thi Giải báo chí “Giảm ô nhiễm nhựa đại dương”) hoặc gửi qua email: giaibaochigonn@gmail.com; gửi qua đường link: http://giaibaochi.giamracnhua.vn.

                                                                  Người viết: Phan Ngọc Thoa

Dark mode