KỶ NIỆM 93 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Sáng 3-2, tại Hội nghị lần thứ 16 (mở rộng), Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố tổ chức lễ trao tặng Huy hiệu Đảng, khen thưởng các tổ chức đảng đạt tiêu chuẩn “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” tiêu biểu năm 2022 nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng (3-2-1930 – 3-2-2023).
Trong năm 2022, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố đã tập trung đổi mới phương thức hoạt động, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc Đảng ủy Khối, cấp ủy các tổ chức cơ sở đảng luôn bám sát chủ trương của Thành ủy, Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối để triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị và đạt nhiều kết quả nổi bật.
Đảng ủy Khối đã tập trung đẩy mạnh công tác nắm bắt, tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong việc sử dụng Internet và đấu tranh phản bác thông tin xấu, độc hại. Tổ chức 4 lớp bồi dưỡng đối tượng Đảng cho 475 quần chúng ưu tú, 2 lớp bồi dưỡng đảng viên mới cho 243 học viên; kết nạp 251 đảng viên (vượt 67,33% chỉ tiêu nghị quyết năm 2022 đề ra), công nhận 212 đảng viên dự bị trở thành đảng viên chính thức; giới thiệu sinh hoạt đảng cho 402 trường hợp, xóa tên 12 đảng viên do vi phạm quy định sinh hoạt Đảng, cho ra khỏi Đảng 4 trường hợp.
Hội nghị đã quán triệt chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023; Quy định số 85-QĐ/TW ngày 7-10-2022 của Ban Bí thư về việc cán bộ, đảng viên thiết lập và sử dụng trang thông tin điện tử cá nhân trên Internet, mạng xã hộị; Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 27-12-2022 của Thành uỷ về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng và phát triển văn hóa trên địa bàn thành phố.
Cũng như kế hoạch của Đảng ủy Khối về triển khai thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU của Thành ủy và chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023; kế hoạch triển khai Đề án tuyên truyền, lan tỏa thông tin tích cực đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch, thông tin xấu độc trên Internet và mạng xã hội trên địa bàn thành phố đến năm 2025 tầm nhìn đến năm 2030.
Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố đã trao Huy hiệu Đảng cho 1 đảng viên 40 năm tuổi Đảng, 2 đảng viên 30 năm tuổi Đảng đủ tiêu chuẩn; khen thưởng 9 tổ chức đảng đạt tiêu chuẩn “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” 5 năm liền (2018-2022), 19 tổ chức đảng đạt tiêu chuẩn “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” tiêu biểu năm 2022, 5 tổ chức đảng đã có thành tích xuất sắc trong công tác phát triển đảng viên năm 2022 và 37 cá nhân đạt tiêu chuẩn “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” 5 năm liền (2018-2022).

Nguồn (dukccq.danang.gov.vn)

Dark mode