QUY CHẾ PHỐI HỢP QUẢN LÝ CÁC SỰ KIỆN ĐƯỢC TỔ CHỨC TẠI CÁC ĐỊA ĐIỂM CÔNG CỘNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

UBND Thành phố Đà Nẵng ban hành Quyết định số 03/QĐ-UBND ngày 02 tháng 01 năm 2024 về Quy chế phối hợp quản lý các sự kiện được tổ chức tại các địa điểm công cộng trên địa bàn thành phố đà nẵng nội dung như sau:

03 qd.signed

Hoàng Trường

Dark mode