Thông báo tuyển chọn hợp đồng lao động tại Trung tâm Văn hóa – Điện ảnh

Căn cứ đề án vị trí việc làm của Trung tâm Văn hóa – Điện ảnh và nhu cầu công việc thực tế, Trung tâm Văn hóa – Điện ảnh thành phố Đà Nẵng thông báo tuyển chọn hợp đồng lao động như sau:
Thong bao tuyen chon lao dong HD

 

Dark mode