Tuần lễ phim Cách mạng

Trung tâm Văn hóa – Điện ảnh phối hợp với Trường Đại học Ngoại ngữ tổ chức chiếu phim lưu động nhằm chào mừng “Kỷ niệm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30/4 và Ngày quốc tế lao động 1/5”.
Nhằm ôn lại truyền thống cách mạng Việt Nam và tạo không khí vui tươi, phấn khởi, khơi dậy lòng tự hào dân tộc đến với sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ thông qua những bộ phim mang tính giáo dục sâu sắc, lịch sử đấu tranh giành độc lập của cách mạng Việt Nam.

Mỹ Hạnh

 

Dark mode