TUẦN PHIM CHÀO MỪNG LIÊN HOAN PHIM VIỆT NAM LẦN THỨ XXIII

Ngày 31/10, Bộ VHTTDL vừa có Quyết định số 3216/QĐ-BVHTTDL về việc tổ chức Tuần phim chào mừng Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XXIII với chủ đề “Xây dựng công nghiệp điện ảnh Việt Nam giàu bản sắc dân tộc, hiện đại và nhân văn” Theo Quyết định, Bộ VHTTDL giao Cục Điện ảnh chủ trì, phối hợp với Trung tâm Chiếu phim Quốc gia, Sở Văn hóa và Thể thao Đà Nẵng và các đơn vị vó liên quan tổ chức Tuần phim chào mừng Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XXIII Tại Đà Nẵng, Trung tâm Văn hóa – Đà Nẵng chịu trách nhiệm triển khai.15 bộ phim đặc sắc của điện ảnh Việt Nam sẽ được chiếu miễn phí trong Tuần phim này. Tuần phim diễn ra từ ngày 13 đến ngày 19/11/2023 tại Rạp chiếu phim Lê Độ ( 46 Trần Phú – P. Hải Châu I, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng). Phim được chiếu miễn phí (Vào cửa tự do)

“Hoa nhài”là bộ phim mở màn cho Tuần phim Việt Nam chào mừng Liên hoan phim Việt Nam lần thứ XXIII tại Đà Nẵng

Lịch chiếu phim như sau:

Mỹ Hạnh

Dark mode