Suất chiếu đặc biệt – Chị Mười Ba ( Ba ngày sinh tử )

????Chỉ còn 2 ngày nữa suất chiếu sớm sẽ diễn ra.
Tình nghĩa anh em, liệu ai mới là người bên cạnh chị cuối cùng?
????Đón xem CHỊ MƯỜI BA – 3 Ngày Sinh Tử – suất chiếu đặc biệt từ 19h00 ngày 23.12.2020 tại Rạp Lê Độ ????????????

Trả lời

Dark mode