Sự kiện khởi đầu năm mới 2021 đã thành công tốt đẹp…

Sự kiện khởi đầu năm mới 2021 đã thành công tốt đẹp, hi vọng cả năm sẽ lại tất bật…

Cảm ơn Đài danangtv đã đưa tin. https://www.facebook.com/1439201612771995/posts/5507230032635779/

Cám ơn quý Thông Tấn Xã đã đưa tin: https://baotintuc.vn/doi-song-van-hoa/dua-di-san-nghe-thuat-bai-choi-den-voi-du-khach-20201229224257171.htm

Cám ơn Báo đà nẵng đã đưa tin: https://baodanang.vn/channel/5414/202101/soi-dong-chuong-trinh-nghe-thuat-chao-nam-moi-2021-3874936/index.htm?fbclid=IwAR2VoeO5rtUh-IVurHpWIL578kHIz3WMqpP67wfyejo0nh3SCEQ7AYOHCFU

Trả lời

Dark mode