Tuyên truyền kỷ niệm Ngày Giỗ tổ Hùng Vương 10/3 âm lịch

Giỗ tổ Hùng Vương vào ngày 10/3 âm lịch hằng năm là một trong những ngày lễ trọng đại của đất nước, là dịp để tưởng nhớ và tỏ lòng biết ơn công lao to lớn lập nước của các Vua Hùng, các vị vua đầu tiên của dân tộc, các bậc tiền nhân đã có công lao xây dựng, gìn giữ và bảo vệ non sông gấm vóc từ ngàn đời của dân tộc.

Để kỷ niệm Ngày Giỗ tổ Hùng Vương 10/3 âm lịch (năm 2021), Trung tâm Văn hóa – Điện ảnh thành phố Đà Nẵng thực hiện công tác tuyên truyền, cổ động trực quan bằng hình thức treo phướn trên các tuyến đường trong thành phố Đà Nẵng, thông qua các hoạt động này, nhằm giáo dục lịch sử, lòng tự hào về truyền thống văn hiến, yêu nước của dân tộc ta; khơi dậy và bồi đắp niềm tin đối với sự lãnh đạo của Đảng và công cuộc đổi mới đất nước; cổ vũ các tầng lớp nhân dân chung sức, đồng lòng xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp, dân chủ, công bằng, văn minh./.

Tin và ảnh: Hà Nguyễn

Trả lời

Dark mode