CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH LẦN THỨ XII

      Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII là sự kiện chính trị quan trọng của tuổi trẻ Việt Nam; thể hiện khát vọng, ý chí của ĐVTN đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời, khẳng định những thành tựu cơ bản của tổ chức Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi 5 năm qua trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực diễn biến nhanh, phức tạp, khó dự báo; đất nước đứng trước nhiều thuận lợi, thời cơ, thách thức, nhiều vấn đề mới đặt ra.
     Với khẩu hiệu hành động: Tuổi trẻ Việt Nam Khát Vọng – Tiên Phong – Đoàn kết – Bản lĩnh – Sáng tạo, hy vọng sẽ là động lực khơi nguồn sức mạnh góp phần cống hiến đưa đất nước phát triển hùng cường trong tương lai không xa của tuổi trẻ chi Đoàn Trung tâm Văn hóa – Điện ảnh thành phố Đà Nẵng nói riêng và của tuổi trẻ cả nước nói chung.
Dark mode