Ảnh hưởng của Vắc xin Covid-19 đến sức khỏe !

Tiêm vắc xin có ảnh hưởng đến khả năng sinh sản của tôi không ?
Tiêm vắc xin có nghĩa là tuyệt đối an toàn, không bị mắc covid nữa ?
Có thể bị nhiễm Covid-19 từ tiêm vắc xin không?

….

Trả lời

Dark mode