Bình chọn bản ghi âm, ghi hình nghệ thuật biểu diễn tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19

(HNMO) – Ngày 4-10, Cục Nghệ thuật biểu diễn (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) thông tin về việc tổ chức bình chọn các sản phẩm bản ghi âm, ghi hình về nghệ thuật biểu diễn tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 với chủ đề “Kết nối yêu thương, vượt qua đại dịch”.

MV ca nhạc “Việt Nam chống dịch vang danh”

Để lựa chọn các sản phẩm bản ghi âm, ghi hình về nghệ thuật biểu diễn và tìm kiếm các sản phẩm truyền thông với chủ đề về tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 trên internet, mạng xã hội, các phương tiện thông tin đại chúng, từ đó lan tỏa, kết nối tình cảm của các nghệ sĩ cùng chung tay vượt qua dịch bệnh, Cục Nghệ thuật biểu diễn tổ chức bình chọn các sản phẩm bản ghi âm, ghi hình về nghệ thuật biểu diễn tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19.

Công dân Việt Nam trong và ngoài nước có thể tham gia bằng cách đề xuất bản ghi âm, ghi hình bình chọn hoặc bình chọn.

Về đề xuất bình chọn, các sản phẩm bản ghi âm, ghi hình của cá nhân, nhóm tham gia bình chọn phải tuân thủ yêu cầu tại Nghị định số 144/2020/NĐ-CP ngày 14-12-2020 của Chính phủ quy định về hoạt động nghệ thuật biểu diễn và được sản xuất từ năm 2020 trở lại đây. Sản phẩm tham gia là MV ca múa nhạc và các chương trình biểu diễn nghệ thuật trực tuyến tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19, trong đó, MV ca múa nhạc không quá 10 phút và chương trình nghệ thuật trực tuyến không quá 120 phút. Mỗi cá nhân, nhóm có thể dự thi nhiều sản phẩm bản ghi âm, ghi hình.

Các sản phẩm bản ghi âm, ghi hình được đề xuất bình chọn phải có nội dung tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19; cổ vũ, chăm lo đời sống tinh thần cho nhân dân; tiếp sức lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch; phát huy tinh thần của các nghệ sĩ tích cực hưởng ứng tham gia sáng tác, trình diễn các tác phẩm nghệ thuật.

Người tham gia gửi sản phẩm bản ghi âm, ghi hình đề xuất bình chọn bằng cách tải lên kênh YouTube và gửi đường dẫn về email vantuanvhttdl@gmail.com, hoặc quét mã QR do Ban tổ chức cung cấp để gửi đường dẫn, từ ngày 5-10 đến 5-11.

Chương trình nghệ thuật trực tuyến “Nối vòng tay lớn” cổ vũ phòng, chống dịch.

Về việc bình chọn, người tham gia có thể bình chọn bằng cách truy cập vào địa chỉ https://knyt.voting.vn/ để tải danh sách các sản phẩm bản ghi âm, ghi hình, sau đó chọn sản phẩm để bình chọn qua ví điện tử MoMo hoặc nhắn tin SMS.

Thời gian bình chọn từ ngày 15-11 đến 15-12-2021.

Ban tổ chức dự kiến công bố kết quả và trao thưởng vào cuối tháng 12-2021. Kết quả dựa trên lựa chọn của Hội đồng thẩm định (do Cục Nghệ thuật biểu diễn thành lập) và khán giả bình chọn. Giải thưởng gồm hai hạng mục, với MV ca múa nhạc, giải Nhất là 10 triệu đồng; với chương trình nghệ thuật trực tuyến, giải Nhất là 15 triệu đồng.

Sưu tầm: Phan Ngọc Thoa (Nguồn: Báo Hà Nội mới)

Trả lời

Dark mode