Các đối tượng được tiêm miễn phí vắc xin !

Theo Nghị quyết số 21/NQ-CP Ngày 26/2/2021 về mua và sử dụng vắc xin phòng Covid-19.
9 Nhóm đối tượng ưu tiên tiêm và miễn phí:

Trả lời

Dark mode