Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng

Tổ chức “Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội lần thứ XXII Đảng bộ thành phố Đà Nẵng và 25 năm thành phố Đà Nẵng trực thuộc Trung ương (01/01/1997 – 01/01/2022”).
Nhằm thông tin, tuyên truyền nâng cao nhận thức, tạo sự lan tỏa và góp phần thu hút sự tham gia tích cực của cán bộ, đảng viên và nhân dân về Cuộc thi. Nội dung và thể lệ cuộc thi được đăng tải trên trang Cổng Thông tin điện tử thành phố Đà Nẵng https://25namtructhuoctw.danang.gov.vn/.  Từ ngày 02/11/2021 đến hết ngày 30/11/2021

Hồ Trường

Trả lời

Dark mode