Đà Nẵng: Ủy quyền quản lý Nhà nước về hoạt động biểu diễn cho Sở Văn hóa và Thể thao thành phố

VHO-UBND thành phố Đà Nẵng vừa ban hành quyết định ủy quyền Sở Văn hóa và Thể thao thành phố thực hiện các nhiệm vụ quản lý Nhà nước về hoạt động nghệ thuật biểu diễn trên địa bàn TP từ tháng 7.2021 đến ngày 31.12.2025.

Từ tháng 7.2021, Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Đà Nẵng là đơn vị tiếp nhận thông báo tổ chức biểu diễn nghệ thuật của cơ quan, đơn vị

Theo đó, Sở Văn hóa và Thể thao thành phố là đơn vị tiếp nhận thông báo tổ chức biểu diễn nghệ thuật của cơ quan, đơn vị trực thuộc các bộ, ban, ngành Trung ương, cơ quan Trung ương của tổ chức chính trị, xã hội, kinh tế, nghề nghiệp. Bên cạnh đó, tiếp nhận thông báo tổ chức cuộc thi, liên hoan các loại hình nghệ thuật biểu diễn.

2476 qd_signed Ủy quyền xem tại đây

MINH CHÂU (Nguồn: Báo Văn Hóa)

Trả lời

Dark mode