Hội đồng Thi đua – Khen thưởng thành phố Tổ chức Cuộc thi viết về gương người tốt, việc tốt trong phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, lần thứ tư – năm 2022

Nhằm tăng cường công tác phát hiện, giới thiệu tuyên truyền, nhân rộng và tôn vinh các gương điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, những hành dộng, nghĩa cử tốt đẹp có sức lan tỏa trong các cơ quan, đơn vị địa phương, trên địa bàn thành phố, hướng dến chào mừng kỷ niệm 25 năm thành phố Đà Nẵng trực thuộc Trung ương (01/01/1997 – 01/01/2022) và kỷ niệm 74 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 – 11/6/2022), Hội đồng Thi đua – Khen thưởng thành phố ban hành Kế hoạch số 11/KH-HĐTĐKT ngày 20/9/2021 tổ chức Cuộc thi viết về gương người tốt, việc tốt trong phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, lần thứ tư – năm 2022

Cuộc thi hướng đến những giá trị tốt đẹp qua những những tác phẩm báo chí, của cá nhân hoặc nhóm tác giả viết về những gương sáng đời thường, người tốt, việc tốt, nhân tố mới, điển hình tiên tiến, trong các lĩnh vực hoạt động và đời sống xã hội trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Thời gian tiếp nhận các tác phẩm, báo chí và bài viết, video clip dự thi bắt đầu từ ngày 20/9/2021 đến hết ngày 30/4/2022. Đối tượng tham gia là mọi công dân Việt Nam đang cư trú, học tập, công tác trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; các cơ quan thông tấn, báo chí, truyền hình đóng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Tác phẩm báo viết, bài viết có từ 800 từ đến tối đa không quá 2000 từ; tác phẩm báo nói, báo hình, video clip có thời lượng không quá 07 phút

Là sáng tác mới, không được sao chép nội dung từ các tác giả khác; chưa gửi tham gia bất kỳ cuộc thi nào.

Tiếp nhận các tác phẩm, báo chí và bài viết, video, clip dự thi từ ngày 20/9/2021 đến hết ngày 30/4/2022.

– Cơ quan, đơn vị, tác giả gửi tác phẩm dự thi trực tuyến bằng cách truy cập vào địa chỉ Website của Cuộc thi:

http:// bantdktdanang.wixsite.com/nguoitotviectot2022

– Đặt tên file tác phẩm dự thi bằng chữ in hoa, không dấu theo cấu trúc sau: TÊN TÁC PHẨM – TÊN TÁC GIẢ (ví dụ: MON QUA CUA THAY GIAO – NGUYEN THI BINH)

Mọi trao đổi, vướng mắc về việc nộp tác phẩm dự thi, vui lòng liên hệ ông Nguyễn Hữu Minh Đức, Chuyên viên Phòng Hành chính – Tổng hợp, Ban Thi đua – Khen thưởng, điện thoại: 0236.3.575.578 – 0935170789

Ban tổ chức sẽ trao 31 giải thưởng trong đó có 05 giải nhất, mỗi giải trị giá 03 triệu đồng; 05giải nhì, mỗi giải trị giá 02 triệu đồng; 05 giải ba, mỗi giải trị giá 1,5 triệu đồng; 16 giải Khuyến khích, mỗi giải trị giá 01 triệu đồng.

Dự kiến tổng kết và trao giải Cuộc thi nhân dịp kỷ niệm 74 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi Thi đua ái quốc (11/6/1948 – 11/6/2022)

XEM TẠI ĐÂY Thể lệ cuộc thi

Ngọc Thoa

Trả lời

Dark mode