Hướng dẫn sau tiêm Vắc xin phòng Covid-19!

Căn cứ theo Quyết định 3588/QĐ-BYT ngày 16/7/2021.
Một số hướng dẫn tự theo dõi sức khỏe sau tiêm Vắc xin phòng Covid-19

Trả lời

Dark mode