Quyết định phê duyệt Đề án quy hoạch Quảng cáo ngoài trời

3153 QĐ QUY HOẠCH QC 2025-2030

Thông tin chi tiết truy cập:

https://drive.google.com/file/d/1ntmpgfxSXd_-0GU0J78tgQ6uSEP5mL0f/view

Trả lời

Dark mode