Sàng lọc, phân nhóm đối tượng trước khi tiêm !

Căn cứ theo Quyết định số 2995/QĐ-BYT ngày 18/6/2021 của Bộ Y tế.
Gồm 4 nhóm đối tượng:

  • Nhóm đủ điều kiện tiêm chủng
  • Nhóm cần cẩn trọng tiệm chủng
  • Nhóm trì hoãn tiêm chủng
  • Nhóm chống chỉ định

Trả lời

Dark mode