Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng

Ngày 14-11, Đoàn công tác của Bộ Chính trị do Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc làm trưởng đoàn tổ chức hội nghị thông báo kết quả kiểm tra của Đoàn kiểm tra Bộ Chính trị với Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng về công tác nghiên cứu học tập, quán triệt, tuyên truyền và cụ thể hóa, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng. 

Dự hội nghị có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng; Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh, cùng các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy.

Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: NGỌC PHÚ

Tại hội nghị, Đoàn công tác đánh giá cao công tác nghiên cứu học tập, quán triệt, tuyên truyền, cụ thể hóa và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng của Ban Thường vụ Thành ủy.

Theo đó, Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo, triển khai nghiêm túc nghị quyết bằng các hội nghị trực tuyến, mời các báo cáo viên có kinh nghiệm quán triệt đến đảng viên trên toàn địa bàn thành phố với phương châm nhanh nhất, sớm nhất và chất lượng nhất.

Đặc biệt, trong quá trình triển khai, Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo các cơ quan tham mưu giúp việc Thành ủy tiến hành kiểm tra, giám sát việc học tập nghị quyết, bảo đảm chất lượng, xem đây là một trong những tiêu chí đánh giá của mỗi đảng viên.

Phát biểu tại hội nghị, Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc nhấn mạnh, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quyết định kiểm tra của Bộ Chính trị, chuẩn bị chu đáo báo cáo kiểm tra, quan tâm tạo điều kiện để đoàn công tác hoàn hoàn thành tốt nhiệm vụ, yêu cầu đề ra.

Qua kết quả kiểm tra cho thấy, mặc dù chịu ảnh hưởng rất lớn của Covid-19 nhưng Ban Thường vụ Thành ủy bám sát sự chỉ đạo của Trung ương, chủ động thực hiện lãnh đạo, chỉ đạo công tác nghiên cứu học tập, quán triệt, tuyên truyền và cụ thể hóa, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng một cách nghiêm túc, cụ thể và khoa học, qua đó cơ bản thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ đã đề ra; dịch bệnh được kiểm soát, bảo đảm tính mạng, sức khỏe của nhân dân.

Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị được chú trọng, kinh tế – xã hội được phục hồi và tăng trưởng, thu ngân sách đến nay đạt hơn 82% dự toán đề ra; kim ngạch xuất khẩu tăng 12%, GDP vẫn bảo đảm số dương.

Thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, qua đó tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Điều này thể hiện sự mạnh mẽ, ý chí quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Đà Nẵng.

Theo Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc, Ban Thường vụ Thành ủy đã khẩn trương xây dựng, ban hành kế hoạch chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XXII Đảng bộ thành phố, Nghị quyết số 43-NQ/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 119/2020/QH14 của Quốc hội, vừa cụ thể, vừa bảo đảm không chồng chéo, trùng lặp; ban hành nhiều văn bản quan trọng để cụ thể hóa 12 định hướng, 6 nhiệm vụ trọng tâm, 3 đột phá chiến lược mà Đại hội lần thứ XIII của Đảng đề ra.

“Công tác nghiên cứu học tập, quán triệt, truyên truyền nghị quyết được Ban Thường vụ Thành ủy quan tâm lãnh đạo với phương châm sớm nhất, nhanh nhất, rộng nhất và nhiều hình thức linh động, góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên”, Trưởng ban Nội chính Phan Đình Trạc nhấn mạnh.

Thời gian tới, Trưởng ban Nội chính Phan Đình Trạc đề nghị Ban Thường vụ Thành ủy khẩn trương khắc phục những hạn chế mà đoàn đã nêu lên. Trong đó đề nghị tiếp tục xác định rõ việc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng là công tác thường xuyên và phải thực hiện một cách nghiêm túc, bài bản, khoa học trong suốt nhiệm kỳ.

Tiếp tục tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các tổ chức Đảng, đảng viên, nhất là trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Tập trung tuyên truyền những nội dung cốt lõi, những vấn đề mới của văn kiện Đại hội, chú trọng công tác đấu tranh phản bác những quan điểm lệch lạc sai trái của các thế lực thù địch.

Tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác tổ chức Đảng, khẩn trương rà soát, sửa đổi, bổ sung các chương trình, kế hoạch của cấp mình cho phù hợp với chương trình hành động của thành phố và phân công trách nhiệm rõ ràng, phấn đấu xây dựng Đà Nẵng đến năm 2030 trở thành một đô thị kinh tế – xã hội lớn của cả nước; đến 2045 trở thành đô thị lớn, đô thị sinh thái, đáng sống; tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống Covid-19.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: NGỌC PHÚ

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy cảm ơn, tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của Trưởng ban Nội chính Trung ương, cảm ơn đoàn kiểm tra đã làm việc hết sức trách nhiệm theo đúng kế hoạch, chương trình đề ra, với phương pháp làm việc khoa học, sát với thực tế. Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng cũng đánh giá cao trách nhiệm, sự phối hợp của các cơ quan, đơn vị được đoàn đến làm việc.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng cho rằng, dự thảo báo cáo phản ánh đúng, đầy đủ kết quả trong công tác lãnh đạo chỉ đạo, nghiên cứu học tập, truyên truyền, cụ thể hóa các nội dung của Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng; đồng tình những nội dung nhận xét, đánh giá, kể cả mặt hạn chế mà đoàn kiểm tra đã nêu ra.

“Trên cơ sở ý kiến của đoàn kiểm tra và ý kiến kết luận chỉ đạo của Trưởng ban Nội chính Trung ương, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng sẽ có kế hoạch tổ chức triển khai khắc phục những hạn chế, tiếp tục nghiên cứu học tập, quán triệt, tuyên truyền và cụ thể hóa, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng thực hiện xuyên suốt trong suốt nhiệm kỳ. Đồng thời mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm của Trung ương đối với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Đà Nẵng”, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng nhấn mạnh.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết phát biểu tại hội nghị. Ảnh: NGỌC PHÚ

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết kiến nghị Trung ương quan tâm chỉ đạo, đầu tư thỏa đáng lĩnh vực đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong giai đoạn hiện nay; quan tâm đầu tư chế độ chính sách đối với đội ngũ cán bộ ở cơ sở, đặc biệt là lực lượng làm việc bán chuyên trách ở phường, xã nhằm mang lại sự động viên, khích lệ cho lực lượng này, bởi thực tế thời gian qua, lực lượng này thực hiện công việc hết sức vất vả, nhất là trong công tác phòng, chống Covid-19.

Tại hội nghị, Trưởng ban Nội chính Trung ương trao tặng trang thiết bị y tế và quà cho công nhân Khu Công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng.

NGỌC PHÚ (nguồn baodanang.vn)

 

Trả lời

Dark mode