Tuần Phim “Chào mừng Năm Chủ tịch ASEAN 2020”

Tuần Phim “Chào mừng Năm Chủ tịch ASEAN 2020”

Tuần Phim ASEAN 2020 được tổ chức tại 3 thành phố lớn: Thủ đô Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng nhằm kết nối các nền văn hóa của các quốc gia ASEAN, góp phần xây dựng cộng đồng ASEAN hòa bình, ổn định, năng động, gắn kết và thịnh vượng; Khẳng định hình ảnh một Việt Nam hòa bình, ổn định, thân thiện, đổi mới và giàu tiềm năng; Quảng bá đất nước, con người, danh lam thắng cảnh và truyền thống văn hóa tốt đẹp, giàu tính nhân văn của Việt Nam. Qua đó nâng cao vài trò và vị thế của Việt Nam với tư cách Chủ tịch ASEAN trong năm 2020.

Với khẩu hiệu ASEAN gắn kết và chủ động thích ứng, Tuần Phim  “Chào mừng Năm Chủ tịch ASEAN 2020” sẽ giới thiệu các tác phẩm đặc sắc của các nền điện ảnh các quốc gia thành viên ASEAN, giới thiệu những nét văn hóa, cuộc sống, con người của các các quốc gia ASEAN đồng thời góp phần tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau, tạo cơ sở mở rộng hợp tác kinh tế, văn hóa xã hội và du lịch.

Tại Đà Nẵng, Tuần phim ASEAN sẽ diễn ra từ ngày 19/7-26/7/2020 tại Rạp Lê Độ (46 Trần Phú, Quận Hải Châu) với 10 bộ phim đặc sắc đến từ 9 thành viên quốc gia thành viên ASEAN…

 

Trả lời

Dark mode