Tuyên truyền Kỷ niệm 131 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2021)

Để tưởng nhớ  Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ kính yêu, Người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, nhà hoạt động lỗi lạc của phong trào cộng sản quốc tế và giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa  thế giới, đã hiến dâng  trọn đời mình cho độc lập của dân tộc.
 Nhằm ghi nhớ công ơn của Người,  kỷ niệm 131 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2021), Trung tâm Văn hóa – Điện ảnh thành phố Đà Nẵng thực hiện công tác tuyên truyền, cổ động trực quan trên các tuyến đường trong địa bàn thành phố Đà Nẵng. Qua hoạt động tuyên truyền, góp phần nâng cao trách nhiệm của mỗi tập thể và cá nhân trong việc thực hiện Di chúc của Người, cũng như tiếp tục thực hiện hiệu quả việc học tập và làm theo tấm gương tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, vị cha già kính yêu của dân tộc Việt Nam./.
Tin ảnh: Hà Nguyễn
Trả lời

Dark mode