NỘI DUNG CHỈ THỊ SỐ 29-CT/TU

Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị 29-CT/TU ngày 06/11/2013 của Ban Thường vụ Thành ủy về “Đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu xây dựng và phát triển thành phố trong tình hình mới” trong năm 2019

Toan van chi thi 29-CT TU

 

Trả lời

Dark mode